Marka Stratejisi

Markalaşma, tüketicilerin gözünden kendine özgü ve de dayanıklı algılar yaratma sürecidir.

Marka Stratejisi

Günümüzün küreselleşen ve giderek büyüyen rekabet ortamında, ayakta kalmak ve uzun süreli başarılı olmak isteyen işletmeler rakiplerinden farklılaşmak ve daha fazla pazar payı elde etmek için yoğun çaba içerisine girmek durumunda kalmışlardır. Yanı sıra hızla gelişme eğiliminde olan teknoloji, üretilen ürünler arasındaki somut ve belirgin farklılıkları oldukça azaltmış ve ürünleri neredeyse özellikleri ve kaliteleri bakımından bir anlamda standart hale getirmiştir. Bu durum işletmeleri ürünlerini farklılaştırma yolunda yeni arayışlara ve daha geniş pazar payı elde etmeye yönelik profesyonel kurum içi iletişim ve marka çalışmalarına yönelmiştir. İşletmeler; marka inovasyonları, yeni reklam mecraları, sosyo-kültürel faaliyet katılımları ile rakiplerinden bir adım öteye gitme çabası içine girmişlerdir.

Bir marka kişisellik, özgünlük, beğenilirlik ve birçok şeyin bileşim ile birbirine sarılı olan kalıcı ve eşsiz iş kimliğidir. Birçok insan markaları büyük şirketlerle bağdaştırsa da en küçük girişimler bile markalaşma tekniklerini kullanıyor ve karşılığını alıyor.

Firmaların günümüz şartlarında varlıklarını sürdürebilmelerinin ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin en önemli noktası, farklılık ve değer yaratmaktır. Küreselleşen ve gelişen piyasa ortamında, firma başarısı marka başarısı ile özdeşleştirilmeye başlandığından markalaşma, en önemli farklılık ve değer yaratma aracı haline gelmiştir. Bu nedenle; başarılı firmaların en değerli varlıkları markaları olmaya başlamıştır ve bu noktada, güçlü marka oluşturulması ve sürdürülmesinde ise marka değeri kavramı ve marka değerine ilişkin ölçümler, kritik öneme sahip hale gelmiştir.


Neden H2O?

Bizler H2O ekibi olarak marka stratejisi, pazarlama teknolojisi ve tekniklerinin 1 numarası Amerika ofisimizin bilgi birikimi ile Amerika’da hızla büyüyen programatik teknolojisi ve dijital mecralarda özgün yöntemlerimizle tüketici hedeflemede yeni fırsatlar ve yeni araçlar sunuyoruz. Müşterilerimize değer katabileceğimiz tonlarca data, kreatif ekibimizin yaratıcı yöntemleri ile maksimum performans sağlayarak ihtiyacınız olan tüm pazarlama hizmetlerini bir çatı altında topluyoruz.